For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Henvendelser kan rettes til anita.bemer@otigainterim.no 

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser vi som konsulentselskap har påtatt oss for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med deg, samt kundeadministrasjon og fakturering.

Otiga Interim vil ved registreringen, ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet kun registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Opplysningene brukes av Otiga Interim og sendes våre kunder for å rekruttere til aktuelle oppdrag/stillinger og til veiledning. Vi kan i den forbindelse også gjøre vurderinger av deg som ansatt, ut i fra egne erfaringer og tilbakemeldinger fra kunder.

Otiga Interim plikter som arbeidsgiver å innberette personopplysninger til blant annet skattemyndighetene og andre offentlige etater.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt. Dine personopplysninger vil derfor slettes når arbeidsforholdet er avsluttet og alle mellomværender er oppgjort.

I tillegg til formålet over, ønsker vi å gi deg informasjon om oss og om senere stillinger som måtte være aktuelle ut i fra din profil. Vi ønsker også å kunne sende deg annen relevant informasjon og ta kontakt. Det er frivillig å samtykke til videre lagring. Hvis du samtykker, vil vi bruke disse opplysningene videre til du gir oss beskjed om at du vil bli slettet, eller til vi selv finner det formålstjenlig. Du kan gi oss melding om sletting her: anita.bemer@otigainterim.no 

Otiga Interim vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Cookies (Informasjonskapsler)

Otiga Interim benytter Cookies (informasjonskapsler) for bedre brukeropplevelse, for å få innsikt som kan brukes til å utvikle nettsiden og for markedsføringsformål. En Cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg, og som lagrer informasjon fra nettstedet vårt. De kan for eksempel brukes i forbindelse med statistikk som brukes til å gjøre nettsidene bedre, for å måle og forbedre relevansen til annonser eller når du logger deg inn på nettsidene. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker

Når du besøker Otiga Interim på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen vi innhenter er anonym og identifiserer ikke deg som person såfremt du ikke gir oss opplysninger gjennom å fylle ut et skjema eller på andre tilgjengelige måter på hjemmesiden.

Du kan lese mer om vår bruk av cookies her