← tilbake 

Korona og hjemmekontoret har vært tøft for mange. Ledere rapporterer om tett luft, høye skuldre og enda høyere kiropraktorregninger, mange og lange ledninger, soverommet er blitt kontor og nattens drømmer handler like mye om jobb som dagene. Kreative prosesser blir vanskelig å få til, noen har begynt å løpe, mens andre har begynt å snuse. I det hele tatt. 

Vi syntes det var spennende å ta en prat med en interimeder i vårt nettverk for å høre hvordan han har det på hjemmekontoret.


 

Per Jørgensen, interimleder med ansvar for Organisasjon og virksomhetsutvikling Norge og Sverige siste år. 

 

Hvor jobber du fra nå som du har hjemmekontor? 

Jeg jobber både hjemmefra og på bedriftens kontor. Vi har lagt det opp sånn at vi tilpasser dagen i forhold til hvem som må være på kontoret for å få gjort det de skal. Alle skal også kunne være litt på kontoret, hvis de har behov for det, så ingen blir helt isolert. Når vi har fysiske møter, er vi maks fire personer samlet og sitter med to meters avstand mellom deltakerne. Det fungerer veldig bra. Vi har et pragmatisk, men respektfullt forhold til det. Det er gode grunner til å være på kontoret av og til, og det er, som vi vet, veldig viktig at vi ikke er for mange der.   

På hvilken måte jobber du annerledes nå? 

Det er mye mer Teams-møter. Jeg har tidligere god erfaring med digitale møter, men nå er det i hovedsak det det går i. Det har gitt mye læring.

Hva slags læring? Hvordan synes du det fungerer med digitale møter?

Lange møter med mange har vært fryktelig slitsomt. Digitale møter krever at man er mer forberedt og mer disiplinert, så møtene kan bli kortere. Vi lærer gjennom erfaring hvordan digitale møter fungerer best. Fremover kommer vi til å ha flere digital møter og færre fysiske. Det er blitt en aksept for å være med digitalt, hvis det passer best. Vi får ta med det gode videre.

  
Hva synes du er den største for forskjellen på å være interimleder nå i forhold til før pandemien?

Den største forskjellen på å være leder er at møtene blir mer effektive. Mens det kan være vanskelig å holde disiplin på snakkingen i et fysisk møte, hjelper det når du har teknologi med en funksjon hvor du skal rekke opp hånden og skru av mikrofonen for å ikke avbryte hverandre. Møtene må ikke bli for lange, for det er lett å bli fristet til å holde på litt med mobilen ved siden av. 

Man må også planlegge på en annen måte. Det er for eksempel viktig å tenke på hvem som skal være med i ulike møter. Antall deltakere har mye å si. Hvis det blir innholdsløst for mange, blir det mye skravling. Strukturerte møter med få deltakere blir bedre. 

Ledermøter må stykkes opp i sekvenser med kortere agenda. Jeg synes maks en time på og en time av fungerer best. Da kan folk ta nødvendige pauser og strekke seg litt. Det blir fort hett i hodet. 

Når det gjelder kurs og webinarer, må de være korte, ellers mister du engasjementet. Relativt korte blokker med pauser er best hvis du skal sikre at du får med deg folk.


trenger du en leder raskt?Så du føler deg mer effektiv enn før?

Mer effektiv ja, men jeg vet ikke om jeg er mer produktiv. Dimisjonen med det fysiske blir borte og må ivaretas på annen måte. Det er vanskeligere å skape inspirasjon og kreativitet. Jeg blir til vanlig inspirert av andre, og den dimensjonen er borte. Men, effektiviteten øker. Rekruttering er et eksempel på en aktivitet som blir dårligere på teams. Det er lettere å gjøre feil når den fysiske dimensjonen ikke er tilstede. Det blir tydelig at det ikke bare er CV-en som teller, og godt er det.


Hva har vært det mest utfordrende med å ha hjemmekontor?

Det er ikke veldig utfordrende. Har jobbet i mange år selvstendig og mange år hjemmefra. Det beste er likevel å dra fra noe og komme hjem fra noe i hverdagen. Men, vi er heldige, det er ingen små barn eller trang plass hjemme.  


Hvordan opprettholder du den sosiale kontakten med kollegaene dine?

Vi har som sagt hatt rullering på kontoret med en respektfull og pragmatisk tilnærming. Med en felles forståelse for hva som er viktigst, nemlig at jobben skal gjøres med færreste mulig på kontoret, har det gått greit.Hva gleder du deg mest til ved å komme tilbake til kontoret?

Jeg gleder meg til å treffe mer kollegaer, ha fysisk kontakt og humor. Den mellommenneskelige dimensjonen mangler nå. 


Kanskje kommer en dag hvor vi savner å bare kunne ta med kaffekoppen bort til PC-en etter en litt sen morgen for å begynne arbeidsdagen i pysjbukse og pen bluse.

Med det ønsker vi i Otiga Interim Per og alle andre en god jul og håper dere klarer å stenge ned hjemmekontoret i øktene mellom ribbemiddager, pepperkakebaking, julesang og nissebesøk.  

15. desember 2020